انتشارات کارگزار روابط عمومی به مناسبت فرا رسیدن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی دو لوح فشرده با عناوین «روش های تدوین کمپین های اطلاع رسانی» استاد احمد پاکزاد و «مدیریت تشریفات کاربردی» استاد علی بیدارمغز را منشر کرد.

رونمایی از دو لوح فشرده با موضوع روابط عمومی

روش های تدوین کمپین های اطلاع رسانی

احمد پاکزاد

روابط‌عمومی به عنوان یک بخش رسمی در هر سازمان برای آن که مورد احترام باشد و فعالیت‌های آن در جهت حمایت و رشد سازمان مؤثر واقع شود، ‌باید از همان اصولی پیروی کند که دیگر بخش‌های رسمی سازمان از جمله حقوقی،‌ مالی و‌ منابع انسانی پیروی می‌کنند. ویژگی کلیدی نقش استراتژیک روابط‌عمومی این است که بر اساس درک روشنی از سهم روابط‌عمومی و فلسفه زیربنایی و نحوه عملکرد پژوهش‏مدار آن استوار است. از سوی دیگر،‌ روابط‌عمومی تاکتیکی بر ارائه خدمات ارتباطی که توسط دیگران هدایت می‌شود تمرکز دارد.

برنامه‌ریزی استراتژیک بدین معنا نیست که همه چیز قابل کنترل است:‌ این غیرممکن است،‌ اما برنامه‌ریز را وارد فرایندی می‌سازد که به او در تعیین سهمی که می‌تواند انجام دهد،‌ چگونگی انجام و ارزیابی آن در صورت موفقیت کمک می‌کند. آن‌ها باید متوجه باشند که در این راه، سطحی از انعطاف و تعدیل عمل‌گرایانه مورد نیاز است و البته رویدادهای پیش‌بینی نشده سبب می‌شود که حتی مخالف بهترین برنامه‌ها عمل کنند. برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های استراتژیک،‌ علمی و خلاق است. فرایندی است که قوه ادراک را تحریک می‌کند،‌ احساسات را درگیر می‌سازد و قطعات سازنده را به گونه‌ای قرار می‌دهد که سبب اقدام کارا و اثربخش سازمان فرد برنامه‌ریز شود.

رونمایی از دو لوح فشرده با موضوع روابط عمومی

مدیریت تشریفات کاربردی

استاد علی بیدارمغز

در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی خانوادگی، منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.

تشریفات نه به معنای تجمل گرایی و تجمل‌پرستی، بلکه به معنای نظم‌دهی و نظم‌بخشی در یک سازمان که روند فعالیت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار می‌رود. تشریفات رعایت یک سری قوانین رفتاری است که نه تنها توسط نمایندگان یک کشور بلکه توسط نمایندگان و کارگزاران اکثر نظام های سیاسی و اجتماعی رعایت می‌شود و متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگی، ویژگی های مذهبی و تاریخی و آداب و رسوم یک کشور تغییراتی در اجرای آن به عمل می‌آید. اما در برخی از موارد رفتاری، اصول مشابهی وجود دارد که فراگیری و رعایت این اصول، به طور فراگیر و همگانی نظم را در قالب رفتاری منسجم در دستگاه ها و سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. این مجموعه گامی کوچک در این جهت است که می‌تواند در ابعاد گوناگون زندگی، محل کار، اماکن عمومی، گفتگوهای رسمی، سفرها و... به کار آید.