X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 10:20 ق.ظ

اساسنامه مجمع مدیران

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی

اساسنامه مجمع مدیران کل روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها، نهادها
و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران

تهیه و تدوین: دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی (اداره هماهنگی روابط‌عمومی‌های کشور)
تنظیم نهایی: اولین هیأت رییسه مجمع مدیران کل
آقایان: مجتبی آقایی، علیرضا تابش، فرهاد سپه‌رام، محمدرضا معماریان، اکبر نعمت‌اللهی،
علیرضا جدایی و هوشمند سفیدی
خانم‌ها: مهدخت بروجردی علوی، صدیقه نظاری و پروین معروفی

ویرایش نهایی: تابستان 1384

  
پیش‌گفتار
تشکیل مجمع مدیران کل روابط‌ عمومی وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در چند سال اخیر قلمداد کرد. این مجمع که در راستای تقویت نظام اطلاع‌رسانی دولت شکل گرفت، از همان ابتدا نیازمند تهیه و تدوین اساسنامه‌یی بود تا مصوبات و تصمیمات گرفته شده در چارچوب مشخص و متقن به مرحله اجرا گذاشته شود.
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با درک و فهم این ضرورت، تهیه و تدوین اساسنامه مذکور را با هدف افزایش دانش، اطلاعات و آشناسازی مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی‌های کشور با تازه‌ترین روش‌های توسعه و پیشرفت دانش ارتباطات، ارتقای کارآمدی روابط‌عمومی سازمان‌های دولتی در راستای تحکیم ارتباط میان دولت و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه ملی از طریق جلب مشارکت و فرهنگ‌سازی، تبیین و تثبیت جایگاه حقیقی روابط‌عمومی در سازمان‌ها و تقویت ارکان اطلاع‌رسانی در دستور کار خود قرار داد.
علاوه بر این ایجاد ارتباط منظم میان روابط‌عمومی دستگاه‌ها، دولت و شورای اطلاع‌رسانی دولت، تجلیل از فعالان روابط‌عمومی، بررسی مشکلات روابط‌عمومی، ایجاد ارتباط با مراکز تصمیم‌ساز و یکسان‌سازی رویه اطلاع‌رسانی دولت، از دیگر اهداف تهیه و تدوین اساسنامه بود.
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با علم بر اینکه مدیران کل روابط‌عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در حقیقت بدنه اصلی نظام اطلاع‌رسانی کشور هستند، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران حوزه روابط‌عمومی وهمچنین مطرح کردن موضوع اساسنامه در جلسات متعدد مجمع مدیران کل، سرانجام این اساسنامه را در 3 فصل، 26 ماده و 11 تبصره در 26 اسفند ماه سال 1383 به تأیید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانید که بلافاصله برای اجرا به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ شد. شایان ذکر است اعضای هیأت رییسه مجمع 7 نفر هستند که 3 عضو آن شامل سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان رییس، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان نایب رییس و مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به عنوان دبیر مجمع ثابت بوده و چهار نفر دیگر به وسیله رأی مستقیم مجمع عمومی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند . امید است تا با یاری از خداوند منان و تشریک مساعی و تجارب مدیران کل روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بتوان روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از عملکرد دولت و مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نحو مطلوب و شایسته نظاره ‌گر باشیم.

مجتبی آقایی
مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی
و دبیر مجمع مدیران کل روابط‌عمومیمبانی قانونی و مستندات
از آنجا که در حقیقت روابط عمومی را می توان به عنوان هسته مرکزی در دستگاه های اجرایی برای تحقق بخشیدن وظایف اساسی دولت در اجرای قانون اساسی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، مذهبی ، و ... به شمار آورد ، بنا براین در ابتدا پاره یی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیشتر به وظایف و مسوولیت های روابط عمومی ها ارتباط پیدا می کند و لزوماً روابط عمومی ها باید بدان توجه بیشتری ممعطوف دارند، اشاره می شود.

اصل سوم قانون اساسی :
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل بر اساس ایمان وتقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها بااستفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
4. مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ خویش.
5. ایجاد نظام ادرای صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
6. توسعه وتحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

اصل هشتم قانون اساسی :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی است همگانی و متقابل ، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط ، حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

متن تصویب‌نامه شماره 30446 مورخ 7/4/1361 هیأت وزیران:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1361 بنا به پیشنهاد شماره 27777/11 مورخ 5/3/1361 وزارت ارشاد اسلامی آیین نامه‌ی همکاری روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 1. در اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد اسلامی به منظور تعیین خط‌ مشی ‌ها و سیاست‌های روابط‌عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه‌ها اقدامات و فعالیت‌های کلیه وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی شورایی مرکب از:
1. وزیر ارشاد اسلامی
2. سخنگوی دولت
3. نماینده قوه مجریه
در شورای سرپرستی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به نام «شورای هماهنگی تبلیغات دولت» در وزارت ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.
ماده 2. «شورای هماهنگی تبلیغات دولت» برای اجرای خط ‌مشی‌ها و سیاست‌های ارتباطی و تبلیغات دولت، دبیرخانه‌ای تأسیس می‌نماید تا با ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی کلیه وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره. در استان‌ها ادارات کل ارشاد اسلامی مجری خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های شورای هماهنگی تبلیغات دولت خواهند بود.
ماده 3. در هر وزارتخانه یا ارگان دولتی، واحد روابط‌عمومی از نظر امور تبلیغاتی و انتشاراتی مجری سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های شورای هماهنگی تبلیغات دولت می‌باشد.
تبصره. امور تبلیغاتی ارگان‌های دولتی از جهت اجرای طرح‌های تبلیغاتی و انتشاراتی که باید منطبق با سیاست عمومی دولت باشد، تابع خط‌مشی‌ها شورای هماهنگی تبلیغات دولت خواهد بود.
ماده 4. مصوبات شورا توسط وزیر ارشاد اسلامی از طریق وزرا و مسؤولان نهادهای مربوطه به مسؤولان روابط‌عمومی ابلاغ می‌گردد.

 

منبع:

پایگاه اینترنتی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی- معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :